top of page
Denumirea proiectului:
UK.png

Practici inovative de învățare centrate pe student (Student Centered Learning - SCL), susținute prin utilizarea de instrumente informatice și bazate pe  cooperarea între universități și industrie, cu scopul dezvoltării educației în domeniul afacerilor, al ingineriei și antreprenoriatului - ”InnoLearn4BEEs”

Demarare și durată:

Începe la: 1 noiembrie 2017

Durata: 30 de luni (30.04.2020)

Acronim

"InoLearn 4 BEEs"

Scop
 • Să îmbunătățească 

  • abilitățile esențiale de gândire (critical thinking) și cele digitale ale studenților in domeniul 

   • afacerilor, al

   • ingineriei și 

   • antreprenoriatului,

​bazate pe practici inovative de învățare centrate pe student). 

 • Să faciliteze

  • atitudinile civice și interculturale și 

  • utilizarea instrumentelor informatice de învățare 

dezvoltate și diversificate prin 

 • cooperarea între universități și industrie și 

 • parteneriate internaționale. 

Obiective și activități
Transformarea culturii centrate pe profesor în practici centrate pe student:

Utilizarea unei metodologii de învățare personalizată, legată de 

 • obiectivele de învățare a cunoștințelor și deprinderilor antreprenoriale și 

 • instrumente pedagogice adaptate pentru a fi folosite în domeniul 

  • afacerilor ,

  • ingineriei și

  • educației antreprenoriale 

într-un context multi-cultural. 

Facilitarea dezvoltării cunoștințelor antreprenoriale și abilităților digitale ale studenților :

Vor fi realizate prin 

 • seturi de instrumente inovative, prin 

 • utilizarea de resurse bazate pe cunoștințe și spirit intercultural și prin

 • practici inovative de învățare centrate pe student.

Va fi urmărită capitalizarea pe valoarea adusă de implicarea factorilor interesați:

 • întreprinderi, 

 • organizații din societatea civilă și 

 • entități publice)

din diferite sectoare de activitate.

Stimularea dezvoltării abilităților digitale ale studenților

va fi realizată prin:

 • stimularea abilităților esențiale de gândire  

bazat pe 

 • utilizarea

  • practicilor inovative de învățare centrată pe student, într-o abordare

  • interdisciplinară și 

  • interculturală,

susținută prin experiențe de învățare cu instrumente IT&C,

prin angajarea studenților în domeniul educației în 

 • afaceri, 

 • inginerie și  

 • antreprenoriat.

Diseminarea rezultatelor și beneficiilor proiectului  

va fi realizată prin

 • promovarea și 

 • publicarea 

rezultatelor și efectelor proiectului într-un mediu intercultural.

Participanții din piața muncii, diferitele sectoare de afaceri și societatea vor fi solicitate să ofere feedback sub forma opiniilor și propunerilor de îmbunătățire exprimate. 

Activități de instruire a profesorilor

Un grup selectat de profesori va participa la sesiunile de instruire cu scopul de:

 • a-și îmbunătăți ansamblul de pedagogii bazate pe comunicare reală și virtuală precum și abilitatea de a utiliza instrumente digitale în cadrul practicilor centrate pe student 

 • a atinge un nivel superior de înțelegere a practicilor de educare antreprenorială în domeniile afacerilor și ingineriei, într-un context îmbogățit prin experiențe interculturale. 

bottom of page